Μέλη/Συνεταιριστές

Έως τον Οκτώβριο του 2018, στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας συμμετέχουν ογδόντα 80 μέλη – συνεταιριστές. Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους (μέλη):

  1. Ψυχικά Πάσχοντες , ΛΥΨΥ, ΑμεΑ, ευάλωτα άτομα
  2. Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και κοινωνικοί επιστήμονες
  3. Φορείς (δημόσιοι, ιδιωτικοί, μη κερδοσκοπικοί, Εκκλησία κ.ά.)

Η δυνατότητα της παραπάνω συνεταιρικής σχέσης με με κριτήρια επιχειρησιακά και βιωσιμότητας, διαγράφει έναν εντελώς καινοτόμο και πρωτότυπο χαρακτήρα όσον στην προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας/επιχειρηματικότητας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας ευπαθών και ευάλωτων ατόμων και στην τοπική ανάπτυξη, καταπολεμώντας έμπρακτα τις διακρίσεις και προωθώντας την ισότητα.

Ακολουθήστε μας