Στόχοι του ΚΟΙΣΠΕ

Οι ειδικότεροι στόχοι του ΚΟΙΣΠΕ, αναλύονται σε τρείς άξονες:

  1. Ο πρώτος άξονας αφορά στη βιωσιμότητα και τη κερδοφόρο οικονομική δραστηριότητα, ώστε να μπορεί να επιβιώσει με βάση τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς.
  2. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη λειτουργία με βάση κριτήρια κοινωνικής υπευθυνότητας ώστε να λειτουργεί πάντα με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον.
  3. Ο τρίτος άξονας είναι η ανάπτυξη του μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας με προτεραιότητα στην απασχόληση χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ατόμων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων ατόμων (μέλη του ΚΟΙΣΠΕ), με ταυτόχρονο το οικονομικό όφελος των μελών του ΚΟΙΣΠΕ.

Ακολουθήστε μας