Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» καλεί ενδιαφερόμενους, προς υποβολή αίτησης για την πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων σιδερωτών-πλυντών ιματισμού, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δέκα (10) μηνών, επί πενθήμερο εβδομαδιαίως και επί εξάωρο ημερησίως για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

Πρόσκληση (pdf)

Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (pdf)

Αίτηση Πρόσληψης (pdf)

Τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας