ΠΡΟΣ: Μέλη/Συνεταιριστές του ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

H Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του καταστατικού του, σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στις 13 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα Νικολάου Μάρτη στο Διοικητήριο Καβάλας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στην περίπτωση της μη προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 20 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση. Εάν δεν υπάρχει και πάλι η προβλεπόμενη απαρτία, βάσει καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί τελικώς στον ίδιο χώρο, μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00, με όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7), δίχως άλλη πρόσκληση. 

Τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα της ημερήσιας διάταξης επισυνάπτονται.

Πρόσκληση (pdf)

Ακολουθήστε μας