Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας ανέλαβε από τις αρχές του έτους 2017 επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις των ΕΟΠΥΥ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (συμβάσεις ΚοιΣΠΕ Καβάλας με ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Νομών Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου – Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα).

Το έργο αυτό ανανεώθηκε (Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη) και συνεχίζει να το υλοποιεί ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας και για τα έτη 2018 και 2019.

Από τη δράση αυτή δημιουργήθηκαν 5 νέες θέσεις εργασίας, 2 εκ των οποίων ανήκουν στη Α’ κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, πραγματοποίησε το έτος 2013 το έργο με τίτλο: "Συντήρηση, φύλαξη και καθαριότητα χώρων, κτηρίων και γυμναστηρίων του Δήμου Καβάλας, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καβάλας.

Για το έργο αυτό εργάστηκαν 20 άτομα (10 ΑμεΑ με ψυχική νόσο και 10 άτομα του γενικού πληθυσμού) για 8 μήνες.

Από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη και η εργασιακή (επαν)ένταξη ατόμων με ψυχικά προβλήματα αλλά και του γενικού πληθυσμού καθώς και η συμβολή του ΚΟΙΣΠΕ στους στόχους της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, στην προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας ευπαθών ατόμων και στην ανάπτυξη της απασχόλησης των ψυχικά πασχόντων, καταπολεμώντας έμπρακτα τις διακρίσεις και προωθώντας την ισότητα.

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, μετά από επιτυχημένες προτάσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων 2 φορές (48.000 € το 2016 για τα έτη 2017-2018 και 135.462 € το 2017 για τα έτη 2018-2020), ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Από τα έργο αυτό:

  1. Δημιουργήθηκαν 3 νέες θέσεις εργασίας επιστημόνων για τη διοικητική, διαχειριστική, οικονομική, γραμματειακή, τεχνική, συμβουλευτική, επιχειρηματική και ψυχολογική υποστήριξη των δράσεων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας με στόχο τη διατήρηση ή/και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (κυρίως ατόμων που ανήκουν στη Α’ κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας),
  2. Αγοράστηκε απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός,
  3. Αποκτήθηκαν ειδικές άδειες και πιστοποιήσεις.

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από τα μέσα του έτους 2018 υλοποίει έργο σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Καβάλας, Δράμας και Σερρών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο κτίριο του ΕΚΑΒ Καβάλας καθώς και των Τομέων Δράμας και Σερρών», με σύμβαση ανατιθέμενη κατά αποκλειστικότητας (άρθρο 20 του Ν. 4412/2016).

Για το συγκεκριμένο έργο ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας απασχολεί 3 εργαζόμενες/-ους για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης), 2 εκ των οποίων ανήκουν στην Α’ κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας κατά τα τέλη του έτους 2017, ανέλαβε το έργο σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης, Στεγνώματος και Σιδερώματος Ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής». Η σύμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το αρ. 20 του Ν. 4412/16 (συμβάσεις ανατεθειμένες κατά αποκλειστικότητα), έργο που συνεχίσει να το υλοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2018.

Από το συγκεκριμένο έργο δημιουργήθηκαν 4 νέες θέσεις εργασίας για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης), 1 εκ των οποίων ανήκει στην Α’ κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από τις αρχές του έτους 2018 υλοποιεί έργο σε συνεργασία με το Δήμο Νέστου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων) Δήμου Νέστου». Επίσης, και αυτή αποτελεί σύμβαση ανατιθέμενη κατά αποκλειστικότητας (άρθρο 20 του Ν. 4412/2016).

Για το συγκεκριμένο έργο ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας απασχολεί 10 εργαζόμενες/-ους για 4 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης), 3 εκ των οποίων ανήκουν στην Α’ κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στα μέσα του έτους 2016 επιλέχτηκε από το Υπουργείο Εργασίας και υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε μια συνεργασία:

  • Του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
  • Της Εθνικής Τράπεζας
  • Του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας και υλοποιήθηκε το πρώτο μισό του έτους 2017 (Ιανουάριος - Ιούνιος 2017).

Η οικονομική στήριξη του προγράμματος έγινε διαμέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Act4Greece που υποστηρίζεται από την Εθνική Τράπεζα.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου απασχολήθηκαν, σε νέες θέσεις εργασίας, 11 άτομα 6 εκ των οποίων λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και διανεμήθηκαν περίπου 90.000 γεύματα.

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε εννέα ολοήμερα δημοτικά σχολεία της Καβάλας. Καθημερινά προσφέρονταν, σε περίπου 1.150 μαθητές/τριες, δωρεάν ζεστά υγιεινά γεύματα και συνοδευτικά αυτών (σαλάτα, ψωμί, φέτα κ.ά.). Η βάση του προγράμματος σίτισης ήταν η μεσογειακή διατροφή (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) ενώ η ασφάλεια και η ποιότητα για την προετοιμασία, την παρασκευή και τη μεταφορά τροφίμων ελεγχόταν από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Ακολουθήστε μας