Χρηματοδότηση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από το Υπουργείο Υγείας ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, μετά από επιτυχημένες προτάσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων 2 φορές (48.000 € το 2016 για τα έτη 2017-2018 και 135.462 € το 2017 για τα έτη 2018-2020), ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Από τα έργο αυτό:

  1. Δημιουργήθηκαν 3 νέες θέσεις εργασίας επιστημόνων για τη διοικητική, διαχειριστική, οικονομική, γραμματειακή, τεχνική, συμβουλευτική, επιχειρηματική και ψυχολογική υποστήριξη των δράσεων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας με στόχο τη διατήρηση ή/και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (κυρίως ατόμων που ανήκουν στη Α’ κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας),
  2. Αγοράστηκε απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός,
  3. Αποκτήθηκαν ειδικές άδειες και πιστοποιήσεις.

Τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας