Χρηματοδότηση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από το Υπουργείο Υγείας ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, μετά από επιτυχημένες προτάσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων 2 φορές (48.000 € το 2016 για τα έτη 2017-2018 και 135.462 € το 2017 για τα έτη 2018-2020), ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Από τα έργο αυτό:

  1. Δημιουργήθηκαν 3 νέες θέσεις εργασίας επιστημόνων για τη διοικητική, διαχειριστική, οικονομική, γραμματειακή, τεχνική, συμβουλευτική, επιχειρηματική και ψυχολογική υποστήριξη των δράσεων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας με στόχο τη διατήρηση ή/και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (κυρίως ατόμων που ανήκουν στη Α’ κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας),
  2. Αγοράστηκε απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός,
  3. Αποκτήθηκαν ειδικές άδειες και πιστοποιήσεις.

Ακολουθήστε μας