Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο κτίριο του ΕΚΑΒ Καβάλας καθώς και των Τομέων Δράμας και Σερρών»

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από τα μέσα του έτους 2018 υλοποίει έργο σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Καβάλας, Δράμας και Σερρών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο κτίριο του ΕΚΑΒ Καβάλας καθώς και των Τομέων Δράμας και Σερρών», με σύμβαση ανατιθέμενη κατά αποκλειστικότητας (άρθρο 20 του Ν. 4412/2016).

Για το συγκεκριμένο έργο ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας απασχολεί 3 εργαζόμενες/-ους για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης), 2 εκ των οποίων ανήκουν στην Α’ κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Ακολουθήστε μας